Pavel Krátky - ECCO EXPO, Pod násypom 3, 841 03 Bratislava

0905 320 348